Nabízím


Zkoušky

Ve školství jsem na různých pozicích pracovala 8 let a sama jsem se svými dětmi prošla přijímacím obdobím několikrát. Proto vím, že příprava znalostní není to jediné, co hraje roli při zkouškách. K podání adekvátního výkonu u zkoušky je potřeba být v pohodě.

Žákům devátých tříd a maturantům  nabízím individuální setkání před přijímacími či maturitními zkouškami, na kterých při společné práci vytvoříme kotvy na úspěch, sebedůvěru, respekt, odvahu i vizi budoucnosti.Koučování

Koučování je pro mě podaná ruka těm, kteří to zrovna v danou chvíli potřebují.

Možná i vy už víte, jak váš život vypadat nemá, ale k tomu co být má, se nemůžete odhodlat. V koučovně najdete odvahu dívat  se na věci a události jinak.

 Pomůžu vám hledat odpovědi na vaše otázky nebo možná položím další. Otočím vaši pozornost do jiných směrů než jen do těch, které teď zrovna vidíte.

Využijeme společně techniky neuro-lingvistického programování, které vám mohou usnadnit vidět věci jinak, měnit je a fixovat si to, co chcete mít ve své změně.


Mediace

Mediace to je cesta, jak řešit malé i velké věci, které nám vstoupí do života a zdá se, že jejich řešení je nad naše síly. Někdy pro nás zdánlivě malá věc může být pro druhého velký problém a obráceně. Můžeme se roky užírat nebo můžeme řešit. Mediace je vhodný nástroj, který umožní oběma stranám vyjádřit svoje potřeby, naslouchat a společně nacházet řešení a dohody. Mediátor je zprostředkovatel bezpečného prostoru pro obě strany, je tím, kdo pohlídá, aby obě strany měly pro svá vyjádření přiměřeně stejný čas, doptává se, shrnuje řečené, napomáhá uzavření mediační dohody, pokud je tato u klientů možná.

Jsem mediátorkou pro rodinné a sousedské věci. Mým cílem není vést mediace velkých soudních sporů, ale napomáhat narovnání vztahů v rodinách a v sousedských sporech tam, kde k vyřešení daného stavu může přispět dobrá komunikace.

Následně mohu klienty provést při koučovacích setkáních novým směrem.