Mediace

Mediace to je cesta, jak řešit malé i velké věci, které nám vstoupí do života a zdá se, že jejich řešení je nad naše síly. Někdy pro nás zdánlivě malá věc může být pro druhého velký problém a obráceně. Můžeme se roky užírat nebo můžeme řešit. Mediace je vhodný nástroj, který umožní oběma stranám vyjádřit svoje potřeby, naslouchat a společně nacházet řešení a dohody. Mediátor je zprostředkovatel bezpečného prostoru pro obě strany, je tím, kdo pohlídá, aby obě strany měly pro svá vyjádření přiměřeně stejný čas, doptává se, shrnuje řečené, napomáhá uzavření mediační dohody, pokud je tato u klientů možná.

Jsem mediátorkou pro rodinné a sousedské věci. Mým cílem není vést mediace velkých soudních sporů, ale napomáhat narovnání vztahů v rodinách a v sousedských sporech tam, kde k vyřešení daného stavu může přispět dobrá komunikace.

Následně mohu klienty provést při koučovacích setkáních novým směrem.